Jumat, 23 September 2011

Timbangan Surat - SOLD -


Timbangan Surat 50 Gram buatan lama, tinggi sekitar 18-cm an terbuat dari besi cor dan kuningan, penunjuk angka terbuat dari porselein, sudah mulai tidak jelas angka-angkanya, pada tangkai kuningan terdapat tulisan "Bestemd voor Huishoudelijk Gebruik" ( Untuk keperluan Rumah Tangga ) serta "Tida boleh boeat dagangan".

- SOLD -